Groeps Arrangementen

Leren door te doen
wit_paars

“Jezelf de baas zijn ten behoeve van een positief groepsklimaat”

Jezelf De Baas (JDB) is een gedragstraining welke als doel heeft een positief groepsklimaat in een groep te herstellen dan wel te creëren. Jezelf De Baas kan ingezet worden in groepen waarin sprake is van veel conflicten, negatieve groepsvorming, pestgedrag en andere negatieve groepsdynamische processen. Jezelf De Baas kan tevens preventief ingezet worden.

Move Academy streeft ernaar de accenten van de training zo veel mogelijk af te stemmen op de hulpvragen van de groepsleerkracht. De groepsleerkracht speelt een belangrijke rol binnen JDB. Van hen wordt verwacht dat zij samen met de JDB-trainer de “nieuwe structuur” verplaatsen en hanteren naar situaties in de klas en daarbuiten, om zo tot een blijvende en positieve gedragsverandering te komen. Door middel van sport en spel oefenen kinderen met sociale vaardigheden. Drie thema’s staan centraal in de lessen van JDB: onderlinge communicatie, vertrouwen en samenwerken. De training bestaat uit twaalf lessen en wordt uitgevoerd in de gymzaal.

Wanneer Jezelf De Baas preventief wordt ingezet, is de training gericht op het vasthouden van een positief groepsklimaat en het verder versterken van de sociale en emotionele vaardigheden van leerlingen. Tijdens de lessen worden leerlingen bewust gemaakt van hun eigen evenals elkaars positie in de groep, oefenen zij met verschillende groepsrollen en leren zij wat de gevolgen zijn van de keuzes die zij maken.

Doelgroep: Jezelf De Baas kan ingezet worden in de groepen 3 t/m 8 in het reguliere onderwijs, speciaal (basis)onderwijs en in het voortgezet onderwijs.

schoolcamps

Meer informatie

sportdagen

Meer informatie

ARRANGEMENTEN

arrangementen

KOM JIJ MOVE ACADEMY VERSTERKEN