Individuele Arrangementen

Leren door te doen
wit_paars

Actieve ambulante begeleiding

“Geen klinische setting, leren door te doen”

Onze ambulant begeleiders geven kinderen 1-op-1 begeleiding in een actieve vorm. In plaats van het doorwerken van een werkboek sociale vaardigheden in klinische setting, gaan onze ambulant begeleiders met het kind op pad en begeleiden zij hem of haar daar waar het nodig is. Door middel van sport, spel en allerlei opdrachten wordt het kind vaardigheden aangeleerd.

Voor individuele kinderen biedt Move Academy actieve ambulante begeleiding op sociaal-emotioneel gebied. Move Academy helpt en begeleidt kinderen die bijvoorbeeld moeite hebben met hun emotieregulatie, frustratiecontrole, impulscontrole of de sociale interactie met leeftijdsgenoten.

Aan de hand van een persoonlijk begeleidingsplan wordt gewerkt aan het aanleren van competenties en vaardigheden. Begeleiding kan zowel op school als in de thuisomgeving of elders plaatsvinden. Aansluitend op de hulpvragen én interesses van het kind wordt hulp op maat geboden. Het kind krijgt een ambulant begeleider toegewezen die in feite maatje wordt van het kind. Samen werken zij wekelijks aan kleine, haalbare gedragsdoelen. De individuele arrangementen worden doorgaans voor een half jaar ingezet en kunnen eventueel verlengd worden.

De ambulante begeleidingstrajecten staan onder leiding van onze pedagoog, welke verantwoordelijk is voor het begeleidingsplan, de evaluaties, het coachen van de ambulant begeleiders en het onderhouden van de lijnen tussen school, ouders en de ambulant begeleider.

Motorische Remedial Teaching (MRT)

In het bewegingsonderwijs wordt er gewerkt aan de motorische ontwikkeling van de groep.
Er zijn kinderen die de ontwikkelingen niet bij kunnen houden en motorische achterstanden oplopen. Move Academy heeft MRT specialisten in dienst die deze kinderen kunnen helpen.

Motorische Remedial Teaching (MRT) is gericht op het verkleinen en opheffen van achterstanden in de motorische ontwikkeling van een kind. Een goede ontwikkeling van (senso)motoriek is een voorwaarde voor de verdere ontwikkeling van de leerling, in zowel sociaal-emotioneel als cognitief opzicht.

De hoofddoelstelling van MRT betreft motorische achterstanden verkleinen, opheffen en grotere motorische achterstanden voorkomen.

Subdoelen:

  • Plezier in bewegen krijgen en behouden
  • Zelfvertrouwen vergroten
  • Verminderen van faalangst

We streven ernaar de leerling te laten aansluiten bij het minimum vaardigheidsniveau van de reguliere lessen bewegingsonderwijs.

schoolcamps

Meer informatie

sportdagen

Meer informatie

ARRANGEMENTEN

arrangementen

OVER ONS

“Wat ik hoor, vergeet ik.
Wat ik zie, herinner ik.
Wat ik doe, weet ik.”

Move Academy is een jong en dynamisch sportorganisatiebureau dat zich heeft gespecialiseerd in het coördineren en uitvoeren van sportactiviteiten in het onderwijs. Move Academy gebruikt sport en spel als hèt middel om de sociaal-emotionele ontwikkeling van kinderen en jongeren te stimuleren. Onze kernwoorden zijn betrokkenheid, korte lijnen en enthousiasme.

KOM JIJ MOVE ACADEMY VERSTERKEN