Stop Stoer Doen (SSD)

Stimuleren van de sociaal-emotionele ontwikkeling
wit_paars

Stop Stoer Doen (SSD) is een integraal programma dat schoolbreed ingezet kan worden. Het betreft een psycho-fysiek programma. Dit betekent dat sport en bewegen wordt ingezet als middel om kinderen te stimuleren in hun sociaal-emotionele ontwikkeling. Stop Stoer Doen combineert in feite bewegingsonderwijs met gedragsinterventies.

In de lessen van SSD ervaren kinderen wat de consequentie van hun gedrag is. Gedrag wordt beschouwd als een groepsverantwoordelijkheid. Het aanleren van positief groepsgedrag vormt dan ook een belangrijk onderdeel van de lessen. Het schooljaar is opgedeeld in vier periodes met ieder een overkoepelend thema: luisteren en praten, vertrouwen, samenwerken en sociale vaardigheden. Binnen deze thema’s staat iedere week een specifiek subthema centraal. Leerlingen krijgen een heel schooljaar lang minimaal één keer per week les in de gymzaal van een sportdocent van Move Academy. Het programma is integraal: de SSD-docent is onderdeel van het team van de school en verzorgt informatie over het programma middels wekelijkse terugkoppelingsmomenten en mailing. We maken ons programma in de school zichtbaar door middel van posters waarop de thema’s staan uitgewerkt. De gehele school hanteert dezelfde regels en omgangsvormen.

 

Doelgroep: Stop Stoer Doen is voor de groepen 3 t/m 8 van zowel het regulier als speciaal onderwijs. Voor de kleuterklassen biedt Move Academy lessen gymkriebels, waarbij de focus ligt op de motorische ontwikkeling. Gymkriebels vormt de voorloper van het programma SSD.

 

SSD voldoet aan de grondvormen van bewegen en kan daarmee ingezet worden als alternatief voor de lessen bewegingsonderwijs. SSD kan tevens ingezet worden als sociaal-emotioneel programma op school.

schoolcamps

Meer informatie

sportdagen

Meer informatie

ARRANGEMENTEN

arrangementen

OVER ONS

“Wat ik hoor, vergeet ik.
Wat ik zie, herinner ik.
Wat ik doe, weet ik.”

Move Academy is een jong en dynamisch sportorganisatiebureau dat zich heeft gespecialiseerd in het coördineren en uitvoeren van sportactiviteiten in het onderwijs. Move Academy gebruikt sport en spel als hèt middel om de sociaal-emotionele ontwikkeling van kinderen en jongeren te stimuleren. Onze kernwoorden zijn betrokkenheid, korte lijnen en enthousiasme.

KOM JIJ MOVE ACADEMY VERSTERKEN